Wandelend langs de Haagse Beek

In 2006-2008 gaf het Hoogheemraadschap van Delfland een leuke folder uit met 8 wandelingen “Langs Delflands water”. Onze wandeling langs de Haagse beek is grotendeels gelijk aan de 7e wandeling in deze folder, getiteld “Historische beek, van monding tot bron”. Naast de wandeling ‘Rondom het Centrum’ is dit de enige wandeling die het Centrum van Den Haag aandoet, tevens is het de langste wandeling van alle op deze website opgenomen wandelingen (13 km). De wandeling loopt zowel door gebied Noord-West als door gebied Noord-Oost, maar omdat de wandeling begint in Noord-Oost is hij hier maar bij ingedeeld.

De welbekende hofvijver is niets anders dan een bosmeertje uit de Middeleeuwen, dat altijd al gevoed werd door twee beken: een bosbeek en een duinbeek. De bosbeek is al lang gedempt, de duinbeek, die zijn oorsprong in Kijkduin heeft, bestaat nog , onder de naam “Haagse Beek”. Helaas loopt de beek sinds de stadsuitbreidingen voor een groot deel onder de grond, maar op deze wandeltocht zullen we hem toch zeker af en toe nog zien, en verder kunnen we vooral genieten van veel Haagse architectuur, en van parken, paleizen en beelden. Er valt genoeg te zien !

Vanaf het Centraal Station lopen we een kronkelige route door de binnenstad, waarbij we enkele belangrijke Haagse bezienswaardigheden passeren zoals de Koninklijke Schouwburg, de hofvijver, het Plein (waar de Tweede Kamer aan ligt), het Binnenhof, en de Gevangenpoort. Onderstaande foto’s geven een indruk van al dit Haagse moois.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het Binnenhof en de gevangenpoort (geen foto) lopen we via de Heulstraat naar het Noordeinde, en verlaten langzamerhand het gedeelte met de winkelstraten. Maar niet nadat we een blik geworpen hebben op Paleis Noordeinde, het werkpaleis van onze koning. Zie de foto links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de Mauritskade (heet hier Scheveningse veer, en verder naar links verwarrend genoeg Hoge Wal) komen we in de statige Alexanderstraat. Vanaf hier kunnen we het aantal ambassades gaan tellen, want we betreden duidelijk de ambassadewijk. Op Plein 1813, tot 1863 Willemplein genoemd, staat het monument ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon in 1813. De eerste steen werd gelegd in 1863 door koning Willem III. Let op de prachtige paardenkastanjes op dit plein en de zijstraten ! Via de Sophialaan en de Zeestraat komen we, na het oversteken van de Laan van Meerdervoort die vanaf hier Javastraat heet, al snel bij het Vredespaleis. Hoe dat gebouw is ontstaan leren de meeste Nederlanders wel op school…..

 

 

 

 

 

 

Over een leuk paadje opzij van het het Vredespaleis belanden we weer in de chique ambassadewijk, en via enkele mooie straten komen we de Haagse Beek in volle glorie tegen in het Stadhoudersplantsoen, tegenover het Museon en het Omniversum. Als u goed heeft opgelet heeft u de beek al eerder kunnen zien, want op de Jacob Catslaan liepen we via een stenen brug over de beek die, komend vanuit het plantsoen tussen Rustenburgweg en Buitenrustweg, het landgoed Sorghvliet binnenstroomt. Over de Stadhouderslaan komen we al spoedig bij het vermaarde Gemeentemuseum, ontworpen door de architect Berlage en geopend in 1935.

 

 

 

 

 

 

Langs het afvoerkanaal wandelen we richting Scheveningen en we betreden ons eerste echte groengebied op deze wandeling, de Bosjes van Poot. Duinbos, dat laten de heuvels die we moeten “nemen” ons wel duidelijk ! Helaas is het wel een minibos geworden, want spoedig lopen we er al weer uit en we wandelen een kort stukje door de Vogelwijk, met zijn (af en toe) aparte architectuur – zie de foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Al snel bereiken we de Sportlaan en nu gaan we echt een langer gedeelte langs de Haagse Beek lopen die hier door een fraai plantsoen stroomt. De Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog heeft ons dan toch nog iets goeds gebracht, en niet alleen veel ellende en afgebroken huizen ! Op de foto rechts het oude Rode Kruisziekenhuis, tegenwoordig onderdeel van het Haga Ziekenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Segbroeklaan overstekend komen we bij het Stokroosveld, en lopen om de sportvelden heen. Kort daarna betreden we de bosjes van Pex, een stuk oude strandwal en een stuk vochtige strandvlakte. Het bos heeft voor een vrij groot deel plaats gemaakt voor sportvelden, horeca e.d. Als we om het veld van de vereniging H.B.S. zijn gelopen komen we weer bij de Sportlaan, die we rechts laten liggen als we over een onverhard pad langs de Haagse beek komen te lopen. Als we de Savornin Lohmannlaan zijn overgestoken betreden we het plantsoen langs de Balsemienlaan, maar ook hier lopen we langs de Haagse Beek – foto hiernaast.

 

 

 

 

 

 

 

Via een klein nieuwbouwwijkje (voor oudere Hagenaars onder ons: hier stond vroeger het Milva-Kamp !) en langs de paddenpoel komen we in het duingebied dat Westduinpark heet. Hier kunnen we kiezen tussen een mooie maar lastige route met veel zacht zand en een eenvoudiger maar iets “saaiere” route over het halfverharde wandelpad. We zijn hier dicht bij zee, maar bereiken het strand nooit echt. Om bijgaand plaatje te krijgen moest ik dan ook even van de route afwijken, opdat u het weet !

 

 

 

 

 

 

 

 

We moeten ook omlopen als we bijgaand uitzicht willen hebben, we moeten dan een hoger duin beklimmen maar hebben dan ook een mooi uitzicht op het Westduingebied met in de verte de bebouwing van Den Haag-Centrum. Via Kijkduin met zijn boulevard, waar een grootscheepse modernisering is begonnen in het najaar van 2017 en die jaren gaat duren, komen we bij de sleepboot Atlantis, altijd een trekpleister voor de kinderen. Even daarna moeten we kiezen of we naar de bushalte gaan van lijn 24, die ons terug brengt naar Den Haag CS, óf dat we doorlopen naar de bron van de Haagse Beek die, hoe toepasselijk, gelegen is naast het restaurant met dezelfde naam. Een lange wandeling die ons dwars door de stad heeft gevoerd en ons slechts af en toe een blik kon laten werpen op de beek die de naam gaf aan deze tocht: de Haagse Beek.

 

 

 

 

 

Deze wandeling heeft een lengte van 12,2 km (tot de bushalte bij Kijkduin).

Horeca onderweg: Bij Den Haag CS en in de binnenstad van Den Haag: talloze horeca-gelegenheden, Scheveningse Weg hoek Burgemeester Patijnlaan: koffiehuis De Oude Tol, Frederik Hendriklaan / Aert van der Goesstraat: diverse horeca-gelegenheden, Bosjes van Pex: Restaurant Pex, Kijkduin: diverse horeca-gelegenheden.

 

Tekstbronnen: ‘Wandelen langs Delflands water’, acht wandeltochten door Zuid-Holland, een uitgave van het Hoogheemraadschap van Delfland; diverse uitgaven met betrekking tot Haagse natuurgebieden; uitgaven van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag; Wikipedia; diverse bronnen van Haagse instanties, verenigingen etc.

Klik op onderstaande link om de beschrijving van de wandelroute te downloaden.

Download pdf-bestand voor volledige routebeschrijving: Haagse Beek Haagse Beek