Wandelend door Zuiderpark, Zuidwest, Uithof, Madestein, Loosduinen

Dit is een lijnwandeling, die begint bij de ingang van het Zuiderpark aan de Vreeswijkstraat, en eindigt bij de bushalte van lijn 26 in het centrum van Loosduinen (Arnold Spoelplein). Met deze bus 26 bent u in 13 minuten bij het Zuiderpark. U loopt door het Zuiderpark en daarna in een bijna rechte lijn tot buiten de stad, in het natuurgebied De Uithof. Via de Wennetjessloot, Madestein en Kraayenstein loopt u naar het centrum van Loosduinen. Aan het begin en einde van deze route wandelt u louter door het groen, en ook het gedeelte door Zuidwest Den Haag biedt leuke paadjes. Het Zuiderpark werd in etappes aangelegd in de periode 1923 – 1936, en kwam pas tot een voltooing in de jaren ’50, toen met gebruikmaking van het puin uit het in de 2e Wereldoorlog gebombardeerde Bezuidenhout de Doorenbosheuvel aan de zijde van de Loevesteinlaan werd aangelegd. Opvallend in het park zijn verder de grote speelweiden (waar jaarlijks in juni het bekende Parkpop wordt gehouden) en de grote vijvers. Het park kent tal van attractieve voorzieningen, zoals de kinderboerderij, het mooie Villierskopje, het Rosarium, de bloementuin en het Openluchttheater. Op de wandeling komt u langs de meeste van deze plekken, en het loont de moeite om een beetje om te lopen om ze in volle glorie te aanschouwen.

 

Na het verlaten van het park begint het gedeelte van de wandeling waarbij aan uw linkerhand gezelschap krijgt van de tram (lijn 9 en voor even ook lijn 16), en aan uw rechterhand veelal groenstroken en sportvelden uw deel zijn. Spoedig bereikt u de Leyweg. Aan uw rechterhand is deze straat al jarenlang autovrij en een winkelgebied, aan uw linkerhand ziet u een opvallend gevormd flatgebouw met op de onderste verdiepingen het Stadsdeelkantoor van de wijk Escamp. Zie de foto’s hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het oversteken van de Leyweg betreden we het in 2017 aangelegde tramperron waar de lijnen 9 en 16 regelmatig hun passagiers afzetten en oppikken en waar we op de ruim aanwezige banken onze ledematen even kunnen strekken. Hierna volgt weer een wandelpad tussen tramsporen en sportvelden. Bij de Dedemsvaartweg lopen we langs enkele gekleurde, hoge, flats en steken bij de verkeerslichten over. Hierna volgen wederom sportvelden en daarna lopen we om het Sophia Revalidatiecentrum om, hier was vroeger het Betlehem-ziekenhuis gevestigd, nadat het in de jaren ’60 was verhuisd van een plek in de binnenstad van Den Haag (Prinsessegracht).

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgt een karakteristiek stuk Zuid-West Den Haag, met een wandeling door een groenstrook tussen oudbouw (jaren ’50 / ’60 van de vorige eeuw) en nieuwbouw – de oudbouw bleek al snel niet meer kwalitatief goed genoeg. Het proces van vernieuwing zal nog jarenlang duren, dit is een grote wijk die in de loop van de jaren een sterk gewijzigde bevolkingssamenstelling kreeg. Op de foto ziet u de groenstrook én de karakteristieke bebouwing, in dit geval bij de straat ‘Veldzicht’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsmaar rechtdoor lopend, langs sportvelden, oudere en nieuwere bebouwing en een sporthal, bereikt u het einde van de bebouwde stad, de grens wordt gevormd door de zeer drukke Lozerlaan, de straat die de Zuidelijke Randweg (N211) verbindt met de zee bij Kijkduin. Aan de Lozerlaan zijn in 1970 vier flatgebouwen van elk zestien verdiepingen gebouwd. Deze flats zijn te herkennen aan de grote figuren die erop zijn geschilderd: driehoek, vierkant, cirkel en ster. Zowel vanuit de wijk, vanaf de Lozerlaan als vanuit het natuurgebied de Uithof zijn de flats door hun grootte en hoogte van verre te herkennen en een karakteristiek deel van deze zijde van de stad. De foto van de ‘cirkel’-flat is genomen vanuit de straat Parkzijde waar we het plantsoen betreden om richting de Melis Stokelaan / Lozerlaan te gaan.

 

 

 

 

 

Nu betreden we het natuurgebied de Uithof. Samen met recreatiegebied Madestein vormt De Uithof een groene buffer tussen de stad en het Westlandse kassengebied. Het gebied is in een periode van ruim 25 jaar vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw aangelegd. De grote weides worden (soms) begraasd,door Galloway-runderen. De begrazing heeft een positieve aantrekkingskracht ,op de weidevogels, die zijn hier dan ook volop te vinden. In de centrale grote weide is regelmatig een grote verzameling reigers te zien. In de Uithof zijn ook nog te vinden: een doolhof (labyrinth), een stadsboomgaard waar bewoners in de pluktijd appels en peren kunnen plukken, een grote manege, en niet te vergeten de grote schaatsbaan en de skibaan, deze laatste is door zijn hoogte al van verre waar te nemen. Aan de Westlandse zijde wordt het gebied begrensd door de Wennetjessloot, die het geheel een waterrijk en landelijk karakter geeft. Dit is op de foto goed te zien, daarbij trof ik ook juist een kanoër van de plaatselijke vereniging ‘De Windhappers’ in beeld. Dit gedeelte van de wandeling voert over een mooi, kronkelig, pad dwars door de natuur met veel water en riet en talloze bruggetjes. Hier waan je je ver buiten de drukke stad !

 

 

Na het verlaten van De Uithof steken we de drukke Nieuwe Weg over en nu volgt een kleine doorsteek door het aangrenzende natuurgebied Madestein. In 1969 werd dit recreatiegebied aangelegd in twee polders ten zuidwesten van Den Haag: de Oostmadepolder en de voormalige Zwarte Polder. Directe aanleiding voor dit nieuwe recreatiegebied was de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Madestein en van de aangrenzende woonwijken Kraayenstein en Houtwijk. Het nieuwe recreatiegebied zou dienen als een buffer tussen de stenen stad en de glazen stad. Ironisch genoeg is in recente jaren de glastuinbouw al weer ‘verjaagd’ en wordt het gebied deels volgebouwd met woningen: aanvankelijk was een villawijk gepland, maar toen de crisis ervoor zorgde dat de ontwikkeling hiervan stokte, is ook ‘gewone’ woningbouw in gang gezet en aan de overzijde van de Madepolderweg verrijst een complete woonwijk. Het polderkarakter van Madestein kan in natte periodes worden ervaren, want de wandelaar die de onverharde paden en de grasvelden opzoekt moet dan regelmatig ‘soppen’ en goed schoeisel is een vereiste. Bij deze wandeling is het mogelijk je aan de verharde paden te houden. Via de wandel-/fietsbrug over de drukke Lozerlaan verlaten we Madestein en lopen kort door de wijk Kraayenstein.

Tenslotte bereiken we Loosduinen, en vlak langs de molen De Korenaer uit 1721 en de 13-e eeuwse abdijkerk (foto rechts) lopen we naar de Willem II-straat en via de winkels van het Loosduinse Hoofdplein en de Arnold Spoelstraat bereiken we het eindpunt van de wandeling, de bushalte van lijn 26 die ons eventueel terug kan brengen naar de ingang van het Zuiderpark aan de Vreeswijkstraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze wandeling heeft een lengte van 9,0 km.

Horeca onderweg: Bij het beginpunt van de wandeling: Cafetaria Het Hapje; Winkelcentrum Leyweg: diverse horecagelegenheden; Winkelcentrum Kraayenstein: Cafetaria Starhapjes; Winkelcentrum Loosduinen: diverse horecagelegenheden.

 

Tekstbronnen: Diverse uitgaven met betrekking tot Haagse natuurgebieden, uitgaven van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag; Wikipedia; diverse bronnen van Haagse instanties, verenigingen etc.

Klik op onderstaande link om de beschrijving van de wandelroute te downloaden.

Download pdf-bestand voor volledige routebeschrijving: Zuidwest 2