Wandelend door Ypenburg-West

Ook in de grote VINEX-wijk Ypenburg moest natuurlijk een wandeling komen, dat spreekt vanzelf ! Omdat ik deze nieuwbouwwijk nauwelijks ken had ik veel tijd en meerdere verkenningen nodig om tot een aanvaardbare wandeling te komen, die veel natuur en ook wel architectuur laat zien. Maar het is gelukt, en het zijn zelfs 2 wandelingen geworden. Dit is de eerste, door het westelijke deel van Ypenburg, de deelwijken Boswijk, Singels en Waterwijk. We starten bij de halte Scholekstersingel van de tramlijnen 15 en 19, waar in de buurt ook wel een parkeerplaatsje te vinden is. We lopen de singel af richting de drukke Ypenburgse Boslaan. Aldaar aangekomen keren we ons om en zien dan wat op de foto hiernaast is afgebeeld en typerend is voor deze wijk: smallere straten worden afgewisseld door brede singels, er is veel water te vinden in deze wijk !

 

 

 

 

 

Nu volgt een mooi gedeelte van de wandeling, waarbij we zelfs volledig onverhard lopen. We ronden namelijk de in de deelwijk Boswijk gelegen Bosplas  en volgen een kronkelig pad door een heus bos met aan de linkerhand voortdurend een groot water met uitzicht op grote appartementencomplexen aan de overkant. Niets doet je denken dat je in een grote woonwijk loopt, hier lijk je midden in de natuur te vertoeven. Opmerkelijk ! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er veel andere mooie en natuurlijke plekken in deze wijk zijn te vinden, maar geen enkele heeft dít effect van ‘pure natuur’.

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we de Bosplas voor driekwart hebben gerond, gaan we op een open terrein naar rechts en betreden de zeer ruim opgezette deelwijk Boswijk, die veelal uit (half-)vrijstaande en grote huizen bestaat. Hier kunnen we gebruik maken van leuke smalle paadjes die de wijk dwars doorsteken, en de groene opzet maar ook de architectuur laten zien. Enkele malen steken we ‘gewone’ woonstraten over, maar lopen dan weer tussen huizen door of door groen, en we kruisen een mooi, ovaalvormig, plein halverwege deze deelwijk, zie bijgaande foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

We arriveren bij het drukke kruispunt van de Laan van Hoornwijck en de Ypenburgse Boslaan, die hier overgaat in de Singel. In de verte zien we het centrale winkelcentrum van de wijk Ypenburg, maar wij gaan naar rechts en wandelen aan de overkant van het water van de Singel langs  rijtjeshuizen, met rechts van ons een fraai begroeide waterkant. Nu volgt een lang stuk over de Bléroitlaan en de Ballangéelaan, waarna we naar links gaan en door een plantsoen (met rechts van ons de snelweg A13) de Rijswijkse Landingsbaan bereiken. Deze vormt de kaarsrechte hoofdader van de wijk. Gelukkig is deze straat zéér ruim opgezet, en bestaat eigenlijk uit twee aparte straten, met in het midden een breed water met aan beide zijden fiets- en voetpaden met daarachter een afwisselende bebouwing, en aan één zijde ook nog de trambaan. Wij lopen aan de rechterzijde van het water, met prachtige uitzichten in de verte op water, bruggen en daar bovenuitstekende architectuur, een bijzonder beeld. Zie bijgaande foto die genomen is nadat we al een tijdje langs het water hebben gelopen en het eerder genoemde winkelcentrum nu aan de andere zijde hebben gepasseerd.

 

 

Kort nadat we de plek waar de voorgaande foto genomen is zijn gepasseerd slaan we bij een fiets- en voetgangersbruggetje rechtsaf, steken het fietspad over (want juist hier stopt de Rijswijkse Landingsbaan als ‘autostraat’ en gaat over in een fietspad) en via een bruggetje bereiken we het evenemententerrein Böttgerwater, met rechts van ons in de verte huizen en links van ons een grote waterplas, die de ‘Blauwe Loper’ heet. Ook deze plas gaan we ronden en tussendoor kunnen we genieten van natuur en architectuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

We volgen het wandelpad met links van ons de grote plas, en spoedig bereiken we het oorlogsmonument, dat ons herinnert aan de Tweede Wereldoorlog én aan het feit dat op deze plek vroeger het vliegveld Ypenburg was gelegen, dat een rol speelde in deze oorlog en waar menig soldaat is gevallen. De eerder gevolgde Rijswijkse Landingsbaan heeft niet voor niets deze naam, zij volgt letterlijk de startbaan die hier vroeger gelegen was. Later op deze wandeling volgt nog een tastbaar overblijfsel van het vliegveld. Iets om even bij stil te staan, zeker omdat verder niets in deze mooie en ruim opgezette woonwijk doet herinneren aan het vliegveldverleden, laat staan aan het oorlogsverleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen tegen water aan, gaan naar rechts en wandelen langs een school. De eerste brug nemen we linksaf en nu volgt een kort stuk dwars door een woonwijkje met steeds links en rechts van ons korte straten die aan watertjes zijn gelegen, met compacte huizen. Deze vormen weer een geheel ander karakter van deze VINEX-wijk, die zeker afwisselend kan worden genoemd. Bijgaande foto geeft een goede indruk van hoe dergelijke straten zijn gelegen aan de ‘dwarswatertjes’.

 

 

 

 

 

 

 

 

We bereiken de Rijswijkse Waterweg, ook weer zo’n lange straat die evenwijdig loopt aan de Ypenburgse Boslaan en de Rijswijkse Landingsbaan. We steken over, en volgen kort het onverharde pad langs de ‘huizenmuur’. Aan het eind steken we over naar links (hier voorzichtig zijn want de drukke straat met auto’s volgt een bocht, en er is géén voetgangersoversteekplaats !). We lopen tegen een soort ‘dijk’ aan, waar achter zich de huizen van Nootdorp bevinden. Nootdorp en Ypenburg zijn volkomen en onzichtbaar aan elkaar gekoppeld. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat Den Haag zich hier ook van nieuw grondgebied heeft voorzien door middel van een annexatie, iets waar wellicht niet iedere Nootdorper even blij mee was….. Wij gaan hier linksaf en volgen het evenwijdig aan het fietspad lopende voetpad dat Bitterzoet heet (aha, heeft wellicht iets met die annexatie te maken). Nu ligt de grote plas links van ons, met in de verte lage en er bovenuit stekende huizen, ook weer karakteristiek voor deze wijk.

 

 

 

Een prettig gedeelte van de wandeling, kunnen we wel zeggen al lopend over dit ruime en kaarsrechte pad. Aan het eind bereiken we weer de Rijswijkse Landingsbaan, maar omdat we inmiddels aan de rechterkant Nootdorp hebben liggen heet het vanaf hier de Nootdorpse Landingsbaan. We gaan rechtsaf en volgen de baan met het water links van ons. Even verderop een tastbaar overblijfsel van het vliegveld Ypenburg: het gerestaureerde torentje dat de luchtverkeersleiding heeft gehuisvest. Dat het geen groot en belangrijk vliegveld was is in de grootte en de hoogte van het torentje wel af te lezen !

 

 

 

 

 

 

 

Bij de eerste brug steken we over en gaan aan de andere zijde van het water lopen. Al spoedig bereiken we het beginpunt van de wandeling en de tramhalte. Op de brug hebben we nog een mooi uitzicht over de lange landingsbaan de andere kant uit, de landingsbaan die nu een wel zéér nat karakter heeft gekregen ! Met dit fraaie uitzicht ronden we deze wandeling af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze wandeling heeft een lengte van 6,9 km.

Horeca onderweg: In de Verkeerstoren (in het weekend geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur, op maandag en dinsdag gesloten, op overige dagen beperkte openingsuren, zie de website https://deverkeerstoren.com/). Verder is er horecagelegenheid te vinden in het Winkelcentrum Ypenburg. Vanaf de kruising van de Laan van Hoornwijck en de Ypenburgse Boslaan bent u hier ca. 500 meter van verwijderd, vanaf het punt waar u op de Rijswijkse Landingsbaan rechtsaf gaat bij het water van de Blauwe Loper bent u hier ca. 200 meter van verwijderd.

 

ATTENTIE: Bij het beginpunt van deze wandeling kunt u desgewenst deze wandeling ook combineren met de wandeling Ypenburg-Oost, want die komt hier langs, al spoedig na het begin van de wandeling: als u hier verder wil gaan met deze wandeling Ypenburg-Oost gaat u, na het perron te zijn afgelopen, niet linksaf maar rechtsaf, de brug over, en dan rechtdoor de Fellowship laan in – zie de tekst van de wandeling Ypenburg – Oost. De totale wandeling is dan ca. 15 km lang.

 

Tekstbronnen: Diverse uitgaven met betrekking tot Haagse natuurgebieden, uitgaven van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag; Wikipedia; diverse bronnen van Haagse instanties, verenigingen etc.

Speciale dank aan wijkbewoonster Sybille Picard, die me van tips kon voorzien waar het mooi wandelen is in Ypenburg.

Klik op onderstaande link om de beschrijving van de wandelroute te downloaden.

Download pdf-bestand voor volledige routebeschrijving: Ypenburg_West