Wandelend door Mariahoeve, Marlot & Haagse Bos

We wandelen aan de Leidse kant van Den Haag door de wijken Mariahoeve en Marlot, en een stukje door het Haagse Bos. De wijk Mariahoeve werd aangelegd vanaf eind jaren ’50 van de 20-e eeuw en werd genoemd naar een eeuwenoude hoeve die hier heeft gestaan. Op vallend waren de straatnamen: ze eindigden niet op straat, maar hadden afwijkende achtervoegsels als -kamp, -horst, -burg en -land. De schrijver Bordewijk heeft hier een bijdrage geleverd. Eerlijkheidshalve vertel ik erbij dat de wandeling een variant is op de Groene Wissel “Den Haag – Mariahoeve: Huis ten Bosch” (zie de pagina: ‘Meer Wandelingen’). We starten bij het station Mariahoeve. In het weekend kun je hier probleemloos parkeren, maar doordeweeks zijn de plekken bezet door werknemers van het hier aanwezige Aegon-kantoor – dan kun je je auto kwijt op de grote P+R-parkeerplaats aan de achterkant van het station, loop terug naar het plein door de kleine stationstunnel. Ook hier lopen we al snel door leuke groenstroken achterlangs huizen en flats.

 

 

 

Als we achter de flats de hoek om slaan lopen we letterlijk op het laatste paadje van Den Haag. Even later steken we over naar de groenstrook die ligt tussen de flats en de Oostelijke Randweg van Den Haag: we horen de auto’s en zien de blauwe verkeersborden, aan de linkerkant hoge flats uit de jaren ’60 van de vorige eeuw, zoals op de foto te zien. Wij echter gaan niet met een vaartje van 70 of meer richting Scheveningen maar lopen in een rustiger tempo naar de Bezuidenhoutse weg. Daar kun je rechtsaf naar Wassenaar, maar wij gaan (aan de overkant) linksaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we richting Centrum Den Haag langs de Bezuidenhoutseweg lopen zien we rechts van ons het kleine maar fijne wijkje Marlot. In 1917 kocht de gemeente Den Haag het 91 ha. grote landgoed Marlot met de bedoeling een gedeelte ter grootte van 36,5 ha. in erfpacht uit te geven voor de aanleg van een villapark. Ir. H.E. Suyver en W. Schürmann van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting ontwierpen in 1920 een stedenbouwkundig plan waarbij het bos en het in oorsprong 17de-eeuwse huis van het landgoed Marlot door een open stuk land en een grote vijver werden gescheiden van de te ontwikkelen villawijk. In de as van deze vijver kwamen twee haaks op elkaar gesitueerde pleinen: het Zuidwerfplein en Bloklandenplein. Beide pleinen worden ons bezocht op onze wandeling, op de foto hiernaast een voorbeeld van de aparte maar mooi architectuur in dit afgelegen wijkje.

 

 

 

 

Om de grote vijver heenlopend bereiken we het Park Marlot, en we doorkruisen het park met zijn kronkelige paden en watertjes tot bij het opvallende beeld / monument met daar tegenover de strakke waterloop met bomen en paden. Hier zijn stinsenplanten en bijzondere vogels te bewonderen !

Toelichting foto’s : hiernaast de groene weide tussen Park Marlot en de grote vijver met daarachter het oude landhuis. Onder links de kronkelige paden van Park Marlot, rechts een (Vlaamse) Gaai die zijn zoektocht naar eten beloond heeft gezien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het passeren van het Louwman Automuseum, en een klein stukje door het landgoed Reigersbergen bereiken we de Leidse Straatweg, restanten van een eeuwenoude route door het Haagse Bos richting Wassenaar en Leiden. Al snel volgt Huis ten Bosch (in 2018 nog volop in de steigers), en we betreden het Haagse Bos, een eeuwenoud bos beheerd door Staatsbosbeheer. We lopen min of meer om de Grote Vijver heen, en na de boogbrug dus terug en rechtsaf het park weer uit. Op de foto op de achtergrond links de boogbrug en rechts (wat vager) het bruggetje dat we daarvóór overgestoken waren.

 

 

 

 

 

 

 

Nu volgt weer een stukje Mariahoeve, maar wel van de verrassende en aangename soort: we lopen namelijk bijna enkel door plantsoenen / parkjes, groenstroken en leuke wandelpaden langs water. Op bijgaande foto het verrassende pad (een houtkade) tussen de voetbalvelden van de aloude vereniging V.U.C. en de huizen aan de Gerstkamp. In de verte de spoorlijn Den Haag – Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste gedeelte is al niet minder leuk en verrassend: we lopen niet langs de smalle maar vrij drukke Finnenburg, maar nemen een ‘achterafpaadje’ tussen de rijweg en de spoorlijn, met soms wat tuintjes, een speeltuin, wuivend riet en veel gras en uitzicht op de oude nieuwbouw en de nieuwere nieuwbouw van Mariahoeve. Dit is de Schenkstrook, het kleine watertje hier is het riviertje de Schenk. In de verte voor ons (rechts) gebouwen van bedrijven en de overheid, maar wij blijven het pad steeds volgen. Aan het eind even rechtsaf en linksaf, en we staan weer op het Aegonplein. Nog een leuke anecdote: Het Mariahoeveplein voor het NS-station Mariahoeve werd in 1966 gesticht. In 1985 werd hier het hoofdkantoor van de net gefuseerde verzekeringsmaatschappij AEGON gevestigd. Elf jaar later wilde AEGON het plein verbeteren en verfraaien. Het bedrijf was bereid de herinrichtingskosten (4.500.000 gulden) en het onderhoud over een periode van 20 jaar zelf te dragen mits de naam van het plein door het gemeentebestuur werd gewijzigd in AEGONplein.

 

 

 

Deze wandeling heeft een lengte van 7,5 km.

Horeca onderweg: Kwalitaria Eagonplein; Châlet Ten Bosch (Leidsestraatweg, ca. 100 m. van de route); kantine V.U.C. (indien geopend, u moet het terrein oplopen)

 

Tekstbronnen: Diverse uitgaven met betrekking tot Haagse natuurgebieden, uitgaven van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag; Wikipedia; diverse bronnen van Haagse instanties, verenigingen etc.

Klik op onderstaande link om de beschrijving van de wandelroute te downloaden.

Download pdf-bestand voor volledige routebeschrijving: Mariahoeve, Marlot en Haagse Bosch