Wandelend door groenstroken in Leidschendam

Ik wilde een wandeling maken in Leidschendam, en wist dat de smalle parkstrook langs de spoorbaan tussen Station Mariahoeve en de sportvelden van ‘Kastelenring’ een leuk begin vormde. Daarna een stukje langs Schakenbosch, dat lag ook voor de hand. Maar wat dan ? Leidschendam is verder behoorlijk verstedelijkt, met flats en laagbouwbouwwijken. Park Prinsenhof en het Groot Zijdepark zijn mogelijkheden voor een terugroute, maar verder staan toch vooral straten en minder interessante stukken op het programma. Het heeft dus even geduurd, maar ik denk nu toch een leuke route te hebben gevonden met veel groen en interessante gedeeltes van dit zuidoostelijke stukje van de agglomeratie, hoewel enige stukken door bebouwing niet te voorkomen zijn natuurlijk. We starten aan de achterzijde van Station Mariahoeve. Na een klein stukje over de verharde weg kunnen we, al snel na het passeren van de N14 (NORA = Noordelijke Randweg), de groenstrook langs de spoorbaan opzoeken en dit is een interessante en mooie route.

 

 

 

 

De groenstrook is een gewilde ‘honden-uitlaat’-route, is veelal onverhard en je loopt een min of meer rechte lijn met aan je linkerhand de spoorlijn Den Haag – Leiden en aan je rechterhand voortdurend water, veelal met rietoevers. Af en toe zijn er bomenrijen, en ook heb je regelmatig de gelegenheid naar de straat (Zijdesingel) over te steken. Verder heb je nog gezelschap van een hoge electriciteitsmast. Al met al een zéér landelijke route in een smalle strook tussen spoor en (oudere) Leidschendamse nieuwbouwwijken. Af en toe kom je een soort ‘trapjes’ tegen, die de mogelijkheid bieden een blik te werpen op het poldergebied tussen Wassenaar en Leidschendam, een mooi open weidegebied waarvan we hopen dat het NOOIT bebouwd zal worden ! Onderstaande foto’s geven een goede indruk van deze eerste 3 kilometers van de route.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de volkstuintjes kunnen we niet verder, en naar rechts en tussen de bomen loopt vaag een pad, daarna langs water en we komen uit bij de Tuinenlaan, die we oversteken waarna we een soort ‘tiendpad’ bewandelen tussen twee sloten met fraaie bomenrijen, links de sportvelden en rechts, iets verder weg, huizen. Ook dit is een mooi stukje natuur aan de rand van Leidschendam. Zie bijgaande foto !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Sportparkweg steken we het water over en lopen over het terrein van de instelling Schakenbosch, met recht een ‘bos’ ! Aan het eind zouden we doodlopen tegen de Veurse Straatweg, en daarom gaan we bij de Frekeweg rechtsaf en noodgedwongen lopen we nu de bebouwing binnen. De omgeving van de Frekeweg en de Gravin Juliana van Stolberglaan is echter niet onaantrekkelijk, de huizen ogen mooi. Na het oversteken van de Noordsingel, het passeren van de kantoren van de Fugro en enkele woonstraten belanden we plotseling in weer een mooie groenstrook, nl. die van het zgn. ‘kapelbosje’. Bijgaande foto geeft een goed beeld van deze groene oase in een verder versteende omgeving in de woonwijk ’t Lien.

 

 

 

 

 

 

 

We passeren een school, lopen door enkele woonstraten en belanden in een ander, piepklein, groenstrookje tussen huizen: het Lienplantsoen. Een informatiepaal vertelt ons dat hier vroeger de tuinderijen van ’t Lien waren. De tuinders brachten met schepen hun groenten naar de veiling van Veur aan de Vliet. Aan deze activiteit kwam in 1967 een eind. Van de waterwegen is nog wel veel overgebleven, getuige de vele sloten die wij onderweg zien: nodig voor de waterhuishouding in dit laaggelegen gebied ! We belanden in de wat oudere wijken van Leidschendam en een nieuwbouwwoning met buitentrap geeft mij de gelegenheid een mooie overzichtsfoto te maken van bovenaf.

 

 

 

 

 

 

 

We belanden in de ‘oranjebuurt’ met straatnamen die verwijzen naar koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen, allen van nederlandse komaf. Daar hoort dus ook een deftige vijver bij met spuitende fontein, en die vinden we bij de Prinses Beatrixlaan. Voor de aanpalende huizen een mooi uitzicht, lijkt me zo !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje verder komen we bij een weids plantsoen met vernieuwde flats rondom en ook lagere bebouwing. Hier vinden we het oude stadhuis van Leidschendam. Het is in 1940 gebouwd naar ontwerp van architect Alexander Kropholler in de stijl van de Delftse School. In 1961 en 1978 werd het gemeentehuis uitgebreid, steeds gebaseerd op de ideeën van Kropholler. Na het samengaan van Voorburg en Leidschendam als één gemeente in 2002 bleef het gemeentehuis in gebruik voor de nieuwe gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

We wandelen door een woonwijk met oude en nieuwe bebouwing, en zien plotseling de PTT-toren van het oude Dr. Neher-laboratorium boven de huizen uitsteken. Even later lopen we ook langs oudere gebouwen die bij dit complex horen. Het Dr. Neherlaboratorium in de Nederlandse plaats Leidschendam was een laboratorium van de toenmalige PTT. Het laboratorium is genoemd naar dr. Lambertus Neher, die directeur-generaal der PTT was van 1949 tot aan zijn pensioen in 1954. Het Neherlaboratorium werd in 1946 opgericht, het gebouw dateert uit 1955. Het hield zich bezig met productontwikkeling en onderzocht ook de inpassing van in de handel zijnde professionele systemen in het post- en telecommunicatiebedrijf en de girodienst. In het laboratorium werd een van de eerste Nederlandse computers, de ZEBRA, ontwikkeld. Het gebouw, dat ook op de monumentenlinjst staat, is verbouwd tot een complex met onder andere 87 appartementen als huisvesting voor ouderen. Er is nu ook een zwembad en fitnessruimte.

 

 

 

Na de van Ruysdaellaan belanden we, langs een manege, in een mooie groenstrook en staan plotseling langs het hek van de stadstuin Rusthout. Hier wordt door de bewoners een fraaie stadstuin onderhouden, inclusief kinderboerderij en een horecagelegenheid, een mooi initiatief ! Van de rust van deze plek komen we al snel en tamelijk pardoes aan de drukke Noordsingel, die ons weer leert dat het hier toch echt de drukke Randstad is. Aan de overkant zien we de parkeerkolossen van het winkelcentrum Leidsenhage, dat een grote ‘upgrade’ ondergaat. We lopen langs de horeca en de Albert Heijn naar de grote vijver in het Groot Zijdepark. Langs de vijver doorkruisen we dit kleine park, om weer uit te komen bij de NORA, die onzichtbaar onder huizen ligt. De trappen van de Via Puccini verraden slechts dat hieronder ‘iets is’. Bovenlangs lopen we naar de Heuvelweg, steken deze over en via groenstroken in het nieuwbouwwijkje Appelgaarde / Kersengaarde komen we bij ons beginpunt, het Station Mariahoeve.

 

 

 

Deze wandeling heeft een lengte van 8,9 km.

Horeca onderweg: Snackbar Aegonplein (voorzijde Station Mariahoeve, te bereiken door onder het spoor door te lopen), Stadstuin Rusthout, diverse horeca in Winkelcentrum Leidsenhage.

 

Tekstbronnen:  Wikipedia; diverse bronnen van Haagse en Leidschendamse instanties, verenigingen etc.

Klik op onderstaande link om de beschrijving van de wandelroute te downloaden.

Download pdf-bestand voor volledige routebeschrijving: Leidschendam