Nieuws

BELANGRIJK: Per 1 maart 2021 verhuis ik naar het oosten van het land. Dit betekent dat ik NIET meer in staat ben de wandelingen te onderhouden. Voor de wandelingen zelf betekent dit dat zij waarschijnlijk nog wel langere tijd zullen “kloppen” en dat de routebeschrijvingen + kaart nog goed te volgen zijn, maar houdt u rekening met bouwwerkzaamheden, omleidingen en wandelwegen die niet meer bestaan of wijzigen. In de gebieden waar mijn wandelingen lopen verwacht ik geen al te grote veranderingen, wellicht met uitzondering van de wandeling door de Erasmusstrook. Als meerdere mensen mij op iets wijzen en met een alternatief komen zal ik de aanpassing doen, zonder de mogelijkheid tot controle. Veel wandelplezier !

(Tijdelijke) wijzigingen / aanvullingen op de routes:

Op deze pagina worden eventuele aanvullingen en wijzigingen weergegeven, bijvoorbeeld omdat er werkzaamheden op de routes zijn of dat anderszins iets niet klopt (de meest recente wijziging is als eerste vermeld). Als U iets te melden heeft op het gebied van tekortkomingen van een route, gelieve u dat te melden. Mijn e-mail-adres is te vinden onder het kopje ‘Contact’.

 1. De routebeschrijving van de wandeling ‘Wandelend door Mariahoeve, Marlot en het Haagse Bos’ is op enkele plaatsen aangepast omdat er enkele onduidelijkheden in stonden. Bovendien is bij de Carel Reinierszkade een onverharde variant toegevoegd over een graspad, de kaart is ook aangepast (wijziging per 14-5-2020).
 2. De routebeschrijving van de wandeling ‘Wandelend door het Benoordenhout, door duinbos en langs duinrand’ is op enkele plaatsen aangepast omdat er kleine fouten in stonden en door een enkele onduidelijkheid (wijziging per 12-5-2020).
 3. De routebeschrijving van de wandeling ‘Wandelend door het Stadsdeel Segbroek’ is minimaal aangepast, nl. op de hoek van de Sportlaan en de Segbroeklaan, waar nu een rotonde is aangelegd waardoor je iéts anders moet lopen en de routebeschrijving formeel gesproken niet meer klopte. De wijziging is zó minimaal dat je het ook met de oude routebeschrijving probleemloos zult vinden (wijziging per 17-3-2019).
 4. De routebeschrijving van de wandeling ‘Wandelend door het Stadsdeel Haagse Hout’ is minimaal aangepast, nl. op de Benoordenhoutseweg bij de Amerikaanse ambassade loop je nu een stuk aan de overkant van de sloot. Tevens is de kaart hierop aangepast. Op enkele andere plaatsen is de tekst iets aangepast ter verduidelijking, zonder dat dit invloed heeft op de route (wijziging per 10-3-2019).
 5. De routebeschrijving van de wandeling ‘Wandelend langs de Haagse Beek’ is minimaal aangepast, nl. op twee plaatsen iets verduidelijkt. De correcte lengte is aangepast naar 12,2 km en er is een nieuwe, verbeterde, kaart opgenomen (wijziging per 5-12-2018).
 6. De in de ‘Natuurwandeling Voorburg’ genoemde werkzaamheden (op twee plekken !) zijn begin juli tot een einde gekomen, met o.a. anders aangelegde paden in Park ’t Loo tot gevolg. De wandeling is aangepast (zoveel mogelijk zoals de oorspronkelijke wandeling liep). Ook op enkele andere plekken in de tekst van de routebeschrijving zijn aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht, zodat de beschrijving en de kaart weer 100% actueel en correct zijn (wijziging per 12-7-2018). Aanvulling nummer 6 hieronder is hiermee vervallen.
 7. Bij de wandeling ‘Wandelend door het stadsdeel Loosduinen’ is het in de 1e regel genoemde Stadsdeelkantoor begin juni 2018 verhuisd naar een andere locatie, maar het nieuwe kantoor is slechts 10 meter verder gelegen aan de andere zijde van het steegje ‘Kleine Keizer’. De routebeschrijving is hier op aangepast, samen met een aantal andere tekstaanpassingen, zodat de routebeschrijving nu nog iets beter en duidelijker is (wijziging per 19-6-2018).
 8. Bij de wandeling ‘Wandelend door het Zuiderpark, door Zuidwest Den Haag, de Uithof en Madestein naar Loosduinen’ is de aangegeven alternatieve route bij het Sophia Revalidatiecentrum aan de Melis Stokelaan niet meer nodig, de grondwerkzaamheden aldaar die het onmogelijk maakten direct ná de sportvelden het pad rechtsaf te nemen zijn gereed – met ingang van juni 2018. In de tekst van de routebeschrijving en op het kaartje zijn de aangegeven routes aangepast en ze zijn nu juist en volledig (wijziging per 13-6-2018).
 9. In de tekst van de routebeschrijving van de wandeling ‘Een ommetje door Houtwijk, Rosenburg en Nieuw-Waldeck’ zijn minieme aanpassingen aangebracht, die de routebeschrijving nog iets moeten verduidelijken (wijziging per 4-6-2018).
 10. In de periode oktober 2017-april 2018 hebben er werkzaamheden plaatsgevonden in (gedeeltes van) het Westduinpark. Dit heeft, zeer minieme, gevolgen gehad voor de wandeling ‘Wandelend door het Stadsdeel Segbroek’. Hoewel het lopen via de ‘oude’ routebeschrijving geen problemen op zou mogen leveren is de routebeschrijving op 15-4-2018 geactualiseerd (‘bijgepunt’) en zou deze nu nog iéts duidelijker en vollediger moeten zijn.
 11. Natuurwandeling Voorburg: In de groenstrook nabij de Opstandingskerk in de buurt van de Rembrandtlaan én in Park ’t Loo vinden tot de zomer van 2018 grondwerkzaamheden plaats omdat beide groengebieden niet meer met droge voeten konden worden betreden. Alternatieve routes voor beide gedeeltes staan beschreven in de tekst van de routebeschrijving, maar staan NIET aangegeven op het kaartje.

Het ligt in de bedoeling deze site voortdurend uit te breiden.  Hebt u ideeën voor groene routes, leuke achteraf paadjes of complete ‘groenachtige’ wandelingen in Den Haag of de onmiddellijke omgeving, neemt u dan contact met mij op. Voor het e-mail-adres zie onder ‘Contact’. Alle op- en aanmerkingen zijn welkom, maar ik beloof natuurlijk niet bij voorbaat dat ik uw aanmelding zal opnemen in een wandeling op deze site.

Toegevoegde wandelingen:

 • ‘Dubbel Rondje Leidschenveen’, toegevoegd op 26 april 2018, een wandeling van 7,1 km door de VINEX-wijk Leidschenveen
 • ‘Wandelend van Station Moerwijk naar Station Delft’, toegevoegd op 4 juni 2018, een lijnwandeling van 8,8 km door (zoveel mogelijk groenstroken in) Spoorwijk, Rijswijk, het buitengebied tussen Rijswijk en Delft, en Delft
 • ‘Wandelend door groenstroken in Leidschendam’, toegevoegd op 8 oktober 2018, een wandeling van 8,9 km door Leidschendam
 • ‘Wandelend door Ypenburg-West’, toegevoegd op dinsdag 4 december 2018, een wandeling van 6,9 km door de VINEX-wijk Ypenburg
 • ‘Wandelend door Ypenburg-Oost en Nootdorp’, toegevoegd op dinsdag 4 december 2018, een wandeling van 7,9 km door de VINEX-wijk Ypenburg en door Nootdorp
 • ‘Wandelend door Voorburg: groenzones en landgoederen’, toegevoegd op 6 maart 2019, een wandeling van 9,3 km door Voorburgse groenstroken en parken en langs statige herenhuizen en landgoederen, en ook nog een stukje Romeins Voorburg
 • ‘Wandelend door groen en langs water in Wateringse veld’, toegevoegd op 22 april 2020, een wandeling van 8,5 km door de VINEX-wijk Wateringse Veld