Welkom op de website ‘Wandelen in Den Haag’. Op deze site vindt u routebeschrijvingen en aanvullende informatie met foto’s van wandelingen door diverse wijken in Den Haag en de omliggende randgemeenten zoals Rijswijk, Voorburg-Leidschendam en Westland. Bij deze wandelingen worden de geijkte plekjes in het centrum van Den Haag veelal gemeden, maar worden de diverse woonwijken van de stad opgezocht, waarbij de nadruk ligt op groen en natuur, hoewel het wandelen door woonstraten natuurlijk niet vermeden kan worden. Inspiratie en uitgangspunt voor de wandelingen is het mapje met ‘Jubileumwandelingen Den Haag 750 jaar’ dat door de gemeente in 1998 werd uitgegeven. De 6 in dit mapje opgenomen wandelingen zijn op deze site, met nieuwe en zo nodig aangepaste routes en beschrijvingen, vermeld. Daarnaast zijn van diverse stadsdelen nieuwe, door mij uitgezette, routes toegevoegd en de bedoeling is in de toekomst nog meer wandelingen toe te voegen. De wandelingen zijn tussen (ongeveer) 5 en 13 km lang.

Via bovenstaande menu’s kunt u de wandelingen kiezen (iedere wandeling wordt ge├»ntroduceerd door een tekst met foto’s, de link naar de routebeschrijving staat onderaan de pagina), of u kunt kiezen via de kaart van Den Haag. Tevens kunt u uw op- of aanmerkingen kwijt en geef ik enige hints voor wandelingen in Den Haag uit andere bronnen. Ik wens u alvast veel wandelplezier !